Bestuur

Bestuur Dorpshuis De Schammert

Leden


Van links

Sjir Rouschop, penningmeester

Peter Baudoin, secretaris

Gerard te Boekhorst, voorzitter


naar rechts:

Arnold van Weert, gebouw

Annemarie Baudoin, HRM

Jürgen Bovée, vertrouwenspersoon

Wat is onze visie ?

De directe omgeving om ons heen verandert snel. Leende vergrijst en ontgroent. De sociale structuur binnen ons dorp is gewijzigd. De vrijwilligersorganisaties vormen een belangrijk onderdeel van die sociale structuur en zij staan onder druk.

De eigen autonomie bij de uitvoering van de beleidsdoelen van de gemeente vraagt om een andere inzet van mensen en middelen. In een steeds meer individuele wereld bieden (nieuwe) vormen van verbinding kansen. Wij bieden voorwaarden voor- en stimuleren deze verbindingen.

Wat doen we?

Stichting Dorpshuis Leende beheert en exploiteert het welzijnsgedeelte van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) van Leende.

In het verlengde van het beheer, de exploitatie en het ´penvoerderschap´ voor de gehele Multifunctionele Accommodatie, zien we het ook als onze taak om zitting te hebben in de samenwerkingsverbanden tussen eigenaars en gebruikers van De Schammert.

De historie ligt in het beheer en de exploitatie van het oude gemeenschapshuis De Meent.

Wat is onze missie?

We hebben onze missie verwoord vanuit het perspectief van de bezoeker van De Schammert:

De Schammert is een plek waar ik me thuis voel. Ik ben er welkom en ontmoet mensen van alle leeftijden. Ik kan er ongedwongen mezelf zijn, of ik nu aan allerlei activiteiten deelneem of juist rustig op de achtergrond toekijk. Ik voel me betrokken en medeverantwoordelijk voor ons gezamenlijke wel en wee. Ik ervaar er ruimte voor verbinding, ontspanning en ontwikkeling.

Wat zijn onze doelen?

Concrete doelen waar we werk van maken zijn:

  • Een uitnodigende plek zijn voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Met ruimte voor verbinding, ontspanning en ontwikkeling. Primair gericht op Leendenaren, secundair gericht op groepen mensen uit de directe omgeving.
  • De mogelijkheden bieden voor een aantrekkelijk en gevarieerd activiteiten aanbod.
  • Een gastvrije omgeving creëren met waar nodig professionele bemensing.